Units Camps Name
30 60 Obóz turniejowy 0 Start simulation
50 1 60 Obóz turniejowy (cel) 1 Start simulation
130 Obóz turniejowy 2 Start simulation
20 80 Obóz turniejowy 3 Start simulation
130 Obóz turniejowy 4 Start simulation
120 Obóz turniejowy 5 Start simulation
30 60 Obóz turniejowy 6 Start simulation
20 80 Obóz turniejowy 7 Start simulation
30 70 Obóz turniejowy 8 Start simulation
120 Obóz turniejowy 9 Start simulation
40 70 Obóz turniejowy 10 Start simulation