Jednotky Camps Name
30 60 Turnajový tábor 0 Spustit simulaci
50 1 60 Turnajový gólový tábor 1 Spustit simulaci
130 Turnajový tábor 2 Spustit simulaci
20 80 Turnajový tábor 3 Spustit simulaci
130 Turnajový tábor 4 Spustit simulaci
120 Turnajový tábor 5 Spustit simulaci
30 60 Turnajový tábor 6 Spustit simulaci
20 80 Turnajový tábor 7 Spustit simulaci
30 70 Turnajový tábor 8 Spustit simulaci
120 Turnajový tábor 9 Spustit simulaci
40 70 Turnajový tábor 10 Spustit simulaci