Units Camps Name
80 40 80 Kara Tarikat kampı (zor) 0 Start simulation
1 1 100 Kara Tarikat lideri 1 Start simulation
80 60 60 Kara Tarikat kampı (zor) 2 Start simulation
60 50 80 Kara Tarikat kampı (zor) 3 Start simulation
80 80 Kara Tarikat kampı (zor) 4 Start simulation
80 100 1 Eşkıya lideri 5 Start simulation
160 Eşkıya kampı (kolay) 6 Start simulation
80 Eşkıya kampı (kolay) 7 Start simulation
100 50 40 Eşkıya kampı (kolay) 8 Start simulation
80 50 50 Eşkıya lideri 9 Start simulation
100 80 Eşkıya kampı (kolay) 10 Start simulation
50 100 Eşkıya kampı (kolay) 11 Start simulation
80 100 Eşkıya kampı (kolay) 12 Start simulation
80 100 Eşkıya kampı (kolay) 13 Start simulation
80 90 Eşkıya kampı (kolay) 14 Start simulation
80 80 Eşkıya kampı (kolay) 15 Start simulation
100 80 1 Eşkıya lideri 16 Start simulation