Units Camps Name
120 80 Obóz wikingów (przywódca) 0 Start simulation
130 70 Obóz wikingów (średni) 1 Start simulation
100 100 Obóz wikingów (średni) 2 Start simulation
120 80 Obóz wikingów (średni) 3 Start simulation
100 100 Obóz wikingów (średni) 4 Start simulation
100 90 Obóz wikingów (przywódca) 5 Start simulation
100 90 Obóz wikingów (przywódca) 6 Start simulation
90 110 Obóz wikingów (średni) 7 Start simulation
120 80 Obóz wikingów (trudny) 8 Start simulation
100 100 Obóz wikingów (trudny) 9 Start simulation
140 60 Obóz wikingów (średni) 10 Start simulation
200 Obóz wikingów (średni) 11 Start simulation
10 Las 12 Start simulation
100 100 Obóz wikingów (średni) 13 Start simulation
130 70 Obóz wikingów (średni) 14 Start simulation
150 50 Obóz wikingów (średni) 15 Start simulation
130 70 Obóz wikingów (średni) 16 Start simulation
160 40 Obóz wikingów (średni) 17 Start simulation
100 90 Obóz wikingów (trudny) 18 Start simulation
100 100 Obóz wikingów (trudny) 19 Start simulation
130 70 Obóz wikingów (trudny) 20 Start simulation
100 90 Obóz wikingów (przywódca) 21 Start simulation
120 80 Obóz wikingów (przywódca) 22 Start simulation