Units Camps Name
60 40 Obóz turniejowy 0 Start simulation
60 40 40 Obóz turniejowy 1 Start simulation
80 30 Obóz turniejowy 2 Start simulation
80 30 Obóz turniejowy 3 Start simulation
130 Obóz turniejowy 4 Start simulation
120 40 Obóz turniejowy 5 Start simulation
60 40 Obóz turniejowy 6 Start simulation
100 40 Obóz turniejowy 7 Start simulation
100 40 Obóz turniejowy 8 Start simulation
130 Obóz turniejowy 9 Start simulation
60 1 50 Obóz turniejowy (cel) 10 Start simulation