Units Camps Name
120 60 Obóz turniejowy 0 Start simulation
70 60 1 Obóz turniejowy (cel) 1 Start simulation
60 70 Obóz turniejowy 2 Start simulation
70 60 Obóz turniejowy 3 Start simulation
60 70 Obóz turniejowy 4 Start simulation
90 40 Obóz turniejowy 5 Start simulation
120 60 Obóz turniejowy 6 Start simulation
70 60 Obóz turniejowy 7 Start simulation
120 30 Obóz turniejowy 8 Start simulation
90 40 Obóz turniejowy 9 Start simulation
120 30 Obóz turniejowy 10 Start simulation