Units Camps Name
50 50 Obóz turniejowy 0 Start simulation
40 80 Obóz turniejowy 1 Start simulation
60 60 Obóz turniejowy 2 Start simulation
50 40 30 Obóz turniejowy 3 Start simulation
50 50 Obóz turniejowy 4 Start simulation
80 50 Obóz turniejowy 5 Start simulation
50 40 30 Obóz turniejowy 6 Start simulation
70 40 Obóz turniejowy 7 Start simulation
70 40 Obóz turniejowy 8 Start simulation
80 50 Obóz turniejowy 9 Start simulation
30 1 60 Obóz turniejowy (cel) 10 Start simulation