Units Camps Name
1 100 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 0 Start simulation
100 100 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 1 Start simulation
75 25 50 75 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 2 Start simulation
50 50 2 Podejrzana opuszczona twierdza (przywódca) 3 Start simulation
90 2 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 4 Start simulation
100 150 10 Zasiedlona sucha studnia (przywódca) 5 Start simulation
80 125 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 6 Start simulation
100 70 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 7 Start simulation
1 80 1 Zasiedlone ruiny kuźni (przywódca) 8 Start simulation
100 10 105 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 9 Start simulation
1 50 75 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 10 Start simulation
25 75 30 1 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 11 Start simulation
100 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 12 Start simulation
50 50 100 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 13 Start simulation
80 75 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 14 Start simulation
75 80 25 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 15 Start simulation
20 140 25 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 16 Start simulation
200 Opuszczona wieża strażnicza (przywódca) 17 Start simulation
10 100 70 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 18 Start simulation
50 150 30 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 19 Start simulation
100 80 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 20 Start simulation
25 100 30 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 21 Start simulation
95 50 45 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 22 Start simulation
150 150 150 1 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 23 Start simulation
100 100 2 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 24 Start simulation
2 75 150 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 25 Start simulation
100 75 2 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 26 Start simulation
125 200 125 1 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 27 Start simulation
1 100 75 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 28 Start simulation
100 50 2 100 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 29 Start simulation
1 75 100 1 150 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 30 Start simulation