Units Camps Name
100 1 Wyczerpane złoże 0 Start simulation
1 60 Przywódca bandytów 1 Start simulation
60 50 Obóz bandytów (łatwy) 2 Start simulation
80 80 Obóz kultystów (średni) 3 Start simulation
60 70 Obóz bandytów (łatwy) 4 Start simulation
80 1 Obóz kultystów (trudny) 5 Start simulation
1 80 Obóz kultystów (trudny) 6 Start simulation
1 Przywódca kultystów 7 Start simulation
60 60 Obóz bandytów (łatwy) 8 Start simulation