Units Camps Name
1 80 20 Αρχηγός ληστών 0 Start simulation
60 140 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
80 120 Αρχηγός ληστών 2 Start simulation
80 120 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 3 Start simulation