Units Camps Name
10 10 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 0 Start simulation
5 10 5 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
20 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 2 Start simulation
10 20 10 Αρχηγός ληστών 3 Start simulation
10 Δάσος 4 Start simulation
8 8 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 5 Start simulation
10 10 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 6 Start simulation
15 15 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 7 Start simulation
1 Αρχηγός ληστών 8 Start simulation
10 10 10 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 9 Start simulation
1 Αρχηγός ληστών 10 Start simulation
10 10 10 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 11 Start simulation