Units Camps Name
50 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 0 Start simulation
160 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
180 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 2 Start simulation
100 110 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 3 Start simulation
120 1 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 4 Start simulation
80 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 5 Start simulation
90 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 6 Start simulation
150 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 7 Start simulation
80 90 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 8 Start simulation
70 50 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 9 Start simulation
90 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 10 Start simulation
70 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 11 Start simulation
60 50 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 12 Start simulation
60 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 13 Start simulation
90 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 14 Start simulation
80 80 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 15 Start simulation
80 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 16 Start simulation
70 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 17 Start simulation
90 90 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 18 Start simulation
50 60 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 19 Start simulation
90 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 20 Start simulation
90 80 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 21 Start simulation
70 90 20 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 22 Start simulation
50 70 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 23 Start simulation
90 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 24 Start simulation
180 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 25 Start simulation
100 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 26 Start simulation
50 70 40 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 27 Start simulation
80 80 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 28 Start simulation