Units Camps Name
100 120 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 0 Start simulation
250 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
80 80 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 2 Start simulation
70 70 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 3 Start simulation
1 100 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 4 Start simulation
150 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 5 Start simulation
50 50 150 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 6 Start simulation
100 100 40 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 7 Start simulation
210 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 8 Start simulation
130 120 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 9 Start simulation
250 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 10 Start simulation
270 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 11 Start simulation
80 80 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 12 Start simulation
130 130 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 13 Start simulation
100 70 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 14 Start simulation
150 100 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 15 Start simulation
130 130 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 16 Start simulation
240 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 17 Start simulation
100 80 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 18 Start simulation
100 160 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 19 Start simulation
250 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 20 Start simulation
100 70 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 21 Start simulation
50 100 100 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 22 Start simulation
100 1 100 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 23 Start simulation
150 110 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 24 Start simulation
100 70 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 25 Start simulation
70 90 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 26 Start simulation
120 120 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 27 Start simulation
200 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 28 Start simulation
100 120 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 29 Start simulation
270 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 30 Start simulation
100 70 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 31 Start simulation
120 120 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 32 Start simulation
200 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 33 Start simulation
100 1 150 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 34 Start simulation
70 90 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 35 Start simulation
120 120 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 36 Start simulation
150 120 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 37 Start simulation
200 50 20 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 38 Start simulation
100 80 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 39 Start simulation
200 2 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 40 Start simulation
90 90 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 41 Start simulation
150 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 42 Start simulation
100 100 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 43 Start simulation
90 90 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 44 Start simulation
270 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 45 Start simulation
20 1 250 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 46 Start simulation
270 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 47 Start simulation
50 50 100 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 48 Start simulation
50 50 150 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 49 Start simulation
210 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 50 Start simulation
270 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 51 Start simulation
270 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 52 Start simulation
1 250 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 53 Start simulation
1 250 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 54 Start simulation
90 90 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 55 Start simulation
250 20 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 56 Start simulation
100 50 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 57 Start simulation
200 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 58 Start simulation
1 250 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 59 Start simulation
1 150 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 60 Start simulation