Units Camps Name
80 60 Kara Tarikat kampı (kolay) 0 Start simulation
120 Kara Tarikat kampı (kolay) 1 Start simulation
40 120 1 Kara Tarikat lideri 2 Start simulation
33 33 33 Kara Tarikat lideri 3 Start simulation
100 1 99 Cadı Kulesi 4 Start simulation
60 40 Kara Tarikat kampı (kolay) 5 Start simulation
40 Kara Tarikat lideri 6 Start simulation
50 Kara Tarikat kampı (kolay) 7 Start simulation
60 Kara Tarikat kampı (kolay) 8 Start simulation
40 40 Kara Tarikat lideri 9 Start simulation