Units Camps Name
80 40 80 Kara Tarikat kampı (kolay) 0 Start simulation
200 Kara Tarikat kampı (kolay) 1 Start simulation
80 40 40 40 Kara Tarikat lideri 2 Start simulation
100 100 Kara Tarikat lideri 3 Start simulation
120 80 Kara Tarikat lideri 4 Start simulation
100 100 Kara Tarikat kampı (kolay) 5 Start simulation
120 80 Kara Tarikat lideri 6 Start simulation
80 120 Kara Tarikat kampı (kolay) 7 Start simulation
70 70 60 Kara Tarikat kampı (kolay) 8 Start simulation
80 40 80 Kara Tarikat kampı (kolay) 9 Start simulation
100 100 Kara Tarikat kampı (kolay) 10 Start simulation
200 Kara Tarikat kampı (kolay) 11 Start simulation
80 40 40 40 Kara Tarikat lideri 12 Start simulation
200 Kara Tarikat kampı (kolay) 13 Start simulation
50 150 Kara Tarikat lideri 14 Start simulation
200 Kara Tarikat kampı (kolay) 15 Start simulation
100 100 Kara Tarikat lideri 16 Start simulation
50 50 100 Kara Tarikat lideri 17 Start simulation
120 80 Kara Tarikat lideri 18 Start simulation
80 120 Kara Tarikat lideri 19 Start simulation
60 70 70 Kara Tarikat kampı (orta) 20 Start simulation
50 150 Kara Tarikat kampı (orta) 21 Start simulation
125 75 Kara Tarikat kampı (orta) 22 Start simulation
200 Kara Tarikat kampı (kolay) 23 Start simulation
50 50 50 50 Kara Tarikat kampı (orta) 24 Start simulation
50 49 100 1 Kara Tarikat lideri 25 Start simulation
80 40 40 40 Kara Tarikat lideri 26 Start simulation
66 66 66 2 Kara Tarikat lideri 27 Start simulation
200 Kara Tarikat kampı (kolay) 28 Start simulation
60 140 Kara Tarikat kampı (orta) 29 Start simulation
50 100 50 Kara Tarikat kampı (zor) 30 Start simulation
120 80 Kara Tarikat kampı (kolay) 31 Start simulation
100 100 Kara Tarikat lideri 32 Start simulation
80 40 80 Kara Tarikat kampı (kolay) 33 Start simulation
66 66 66 Kara Tarikat lideri 34 Start simulation
66 1 66 66 Kara Tarikat lideri 35 Start simulation
2 66 66 66 Cadı Kulesi 36 Start simulation
70 70 60 Kara Tarikat lideri 37 Start simulation
200 Kara Tarikat kampı (kolay) 38 Start simulation
100 100 Kara Tarikat lideri 39 Start simulation
80 120 Kara Tarikat kampı (kolay) 40 Start simulation
100 100 Kara Tarikat lideri 41 Start simulation
66 66 66 Kara Tarikat kampı (zor) 42 Start simulation
100 100 Kara Tarikat kampı (kolay) 43 Start simulation
100 100 Kara Tarikat kampı (kolay) 44 Start simulation