Units Camps Name
50 50 25 1 Kara Kale 0 Start simulation
100 50 Eşkıya kampı (zor) 1 Start simulation
110 25 Eşkıya kampı (zor) 2 Start simulation
100 75 Eşkıya kampı (zor) 3 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 4 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (zor) 5 Start simulation
60 60 20 Eşkıya lideri 6 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 7 Start simulation
90 90 Eşkıya kampı (zor) 8 Start simulation
100 90 Eşkıya kampı (zor) 9 Start simulation
30 140 Eşkıya kampı (zor) 10 Start simulation
80 80 Eşkıya kampı (zor) 11 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 12 Start simulation
60 60 60 10 Eşkıya lideri 13 Start simulation
60 60 10 Eşkıya kampı (zor) 14 Start simulation
100 60 40 Eşkıya kampı (zor) 15 Start simulation
60 60 Eşkıya kampı (orta) 16 Start simulation
50 50 50 1 Kara Kale 17 Start simulation
60 60 Eşkıya kampı (orta) 18 Start simulation
60 60 Eşkıya kampı (orta) 19 Start simulation
60 60 60 10 Eşkıya lideri 20 Start simulation
60 60 60 10 Eşkıya lideri 21 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 22 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 23 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 24 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 25 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 26 Start simulation
100 100 Eşkıya kampı (kolay) 27 Start simulation