Units Camps Name
40 40 40 Kara Tarikat kampı (zor) 0 Start simulation
80 50 Kara Tarikat kampı (orta) 1 Start simulation
80 40 40 Kara Tarikat lideri 2 Start simulation
100 50 Kara Tarikat kampı (orta) 3 Start simulation
100 50 1 Kemik Kilisesi 4 Start simulation
70 50 10 Kara Tarikat kampı (orta) 5 Start simulation
100 50 20 Kara Tarikat kampı (zor) 6 Start simulation
50 1 50 1 Cadı Kulesi 7 Start simulation