Units Camps Name
49 50 100 1 Tabăra lui Garrun 0 Start simulation
100 30 70 Centru de braconaj 1 Start simulation
50 150 Centru de braconaj 2 Start simulation
200 Tabără de vânătoare 3 Start simulation
80 80 Centru de braconaj 4 Start simulation
50 50 30 Centru de braconaj 5 Start simulation
80 50 Centru de braconaj 6 Start simulation
60 140 Tabără de vânătoare 7 Start simulation
50 120 Centru de braconaj 8 Start simulation
80 40 Centru de braconaj 9 Start simulation
120 Centru de braconaj 10 Start simulation