Units Camps Name
120 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 0 Start simulation
50 60 80 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 1 Start simulation
50 70 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 2 Start simulation
140 60 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 3 Start simulation
100 70 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 4 Start simulation
100 50 50 Jaskinia przywódcy dzikich zwierząt 5 Start simulation
140 60 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 6 Start simulation
70 50 30 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 7 Start simulation
90 100 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 8 Start simulation
120 50 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 9 Start simulation
100 100 Obóz kultystów (łatwy) 10 Start simulation
160 40 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 11 Start simulation
60 80 40 Jaskinia przywódcy dzikich zwierząt 12 Start simulation
40 80 80 Obóz kultystów (trudny) 13 Start simulation
200 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 14 Start simulation
80 1 100 Obóz kultystów (trudny) 15 Start simulation
80 80 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 16 Start simulation
180 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 17 Start simulation
90 60 1 Obóz kultystów (trudny) 18 Start simulation
100 70 Obóz kultystów (łatwy) 19 Start simulation
80 1 70 Wieża Wiedźmy 20 Start simulation
80 40 70 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 21 Start simulation
1 80 80 Przywódca kultystów 22 Start simulation
100 80 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 23 Start simulation
100 100 Obóz kultystów (łatwy) 24 Start simulation
40 80 80 Obóz kultystów (łatwy) 25 Start simulation
180 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 26 Start simulation
100 40 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 27 Start simulation
130 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 28 Start simulation
90 90 Obóz kultystów (trudny) 29 Start simulation
50 120 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 30 Start simulation
50 50 50 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 31 Start simulation
50 120 Jaskinia przywódcy dzikich zwierząt 32 Start simulation
30 100 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 33 Start simulation
90 80 Obóz kultystów (trudny) 34 Start simulation
200 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 35 Start simulation
60 60 60 Obóz kultystów (trudny) 36 Start simulation
50 30 100 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 37 Start simulation
75 75 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 38 Start simulation
1 100 50 Jaskinia przywódcy dzikich zwierząt 39 Start simulation
100 50 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 40 Start simulation
150 Obóz kultystów (łatwy) 41 Start simulation
120 70 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 42 Start simulation
90 80 Obóz kultystów (trudny) 43 Start simulation
60 60 1 1 Mroczna Forteca 44 Start simulation