Units Camps Name
30 1 60 Przywódca kultystów 0 Start simulation
100 1 100 Obóz kultystów (trudny) 1 Start simulation
100 1 80 Obóz kultystów (trudny) 2 Start simulation
150 Obóz bandytów (średni) 3 Start simulation
50 40 50 Obóz bandytów (średni) 4 Start simulation
50 50 50 Obóz bandytów (średni) 5 Start simulation
60 80 60 Obóz bandytów (średni) 6 Start simulation
50 70 Obóz bandytów (średni) 7 Start simulation
90 90 Obóz bandytów (średni) 8 Start simulation
40 60 40 Przywódca bandytów 9 Start simulation
80 80 Obóz bandytów (średni) 10 Start simulation
100 100 Obóz bandytów (średni) 11 Start simulation
50 100 Obóz bandytów (średni) 12 Start simulation
50 50 50 50 Przywódca bandytów 13 Start simulation
80 80 Obóz bandytów (średni) 14 Start simulation
100 100 Obóz bandytów (średni) 15 Start simulation
80 80 Obóz bandytów (średni) 16 Start simulation
1 80 Przywódca bandytów 17 Start simulation
1 60 60 Przywódca bandytów 18 Start simulation
90 90 Obóz bandytów (średni) 19 Start simulation
90 80 Obóz bandytów (średni) 20 Start simulation
90 90 Obóz bandytów (średni) 21 Start simulation
40 100 40 Obóz bandytów (średni) 22 Start simulation
1 150 Przywódca bandytów 23 Start simulation
80 80 Obóz bandytów (średni) 24 Start simulation
100 100 1 Przywódca kultystów 25 Start simulation
80 40 80 Obóz bandytów (średni) 26 Start simulation
70 40 Obóz bandytów (średni) 27 Start simulation
120 Obóz bandytów (średni) 28 Start simulation
200 Obóz bandytów (średni) 29 Start simulation
1 100 Przywódca bandytów 30 Start simulation
70 70 Przywódca bandytów 31 Start simulation