Units Camps Name
120 80 Obóz zdrajców (średni) 0 Start simulation
130 70 Obóz zdrajców (średni) 1 Start simulation
200 Obóz zdrajców (średni) 2 Start simulation
60 100 40 Przywódca zdrajców 3 Start simulation
100 100 Przywódca zdrajców 4 Start simulation
50 50 Kamienna wieża 5 Start simulation
80 80 40 Obóz zdrajców (średni) 6 Start simulation
40 60 Kamienna wieża 7 Start simulation
60 60 Obóz kultystów (średni) 8 Start simulation
70 50 Obóz kultystów (średni) 9 Start simulation
20 50 2 50 Mroczna Forteca 10 Start simulation
60 90 Obóz zdrajców (średni) 11 Start simulation
90 90 Obóz zdrajców (średni) 12 Start simulation
80 70 50 Obóz zdrajców (średni) 13 Start simulation
90 90 Obóz zdrajców (średni) 14 Start simulation
200 Przywódca zdrajców 15 Start simulation
90 60 30 Przywódca zdrajców 16 Start simulation
100 100 Obóz zdrajców (średni) 17 Start simulation
120 80 Obóz zdrajców (średni) 18 Start simulation
60 80 50 Obóz zdrajców (średni) 19 Start simulation
100 50 50 Przywódca zdrajców 20 Start simulation
100 100 Obóz zdrajców (średni) 21 Start simulation
75 75 Obóz zdrajców (średni) 22 Start simulation
80 80 20 Obóz zdrajców (średni) 23 Start simulation
50 70 50 Przywódca zdrajców 24 Start simulation
70 70 40 Obóz zdrajców (średni) 25 Start simulation
100 50 Obóz zdrajców (średni) 26 Start simulation
50 50 70 Obóz zdrajców (średni) 27 Start simulation
150 50 Obóz zdrajców (średni) 28 Start simulation
60 80 60 Obóz zdrajców (średni) 29 Start simulation
100 100 Przywódca zdrajców 30 Start simulation
50 70 80 Obóz zdrajców (średni) 31 Start simulation
130 70 Obóz zdrajców (średni) 32 Start simulation
100 50 50 Obóz zdrajców (średni) 33 Start simulation
80 40 50 Przywódca zdrajców 34 Start simulation
100 40 30 Przywódca zdrajców 35 Start simulation
120 60 Obóz zdrajców (średni) 36 Start simulation
50 100 Obóz zdrajców (średni) 37 Start simulation
90 90 Obóz zdrajców (średni) 38 Start simulation
30 120 Obóz zdrajców (średni) 39 Start simulation