Units Camps Name
80 70 Obóz turniejowy 0 Start simulation
80 60 50 Obóz turniejowy 1 Start simulation
120 50 Obóz turniejowy 2 Start simulation
120 50 Obóz turniejowy 3 Start simulation
130 40 Obóz turniejowy 4 Start simulation
130 50 Obóz turniejowy 5 Start simulation
80 70 Obóz turniejowy 6 Start simulation
110 60 Obóz turniejowy 7 Start simulation
110 60 Obóz turniejowy 8 Start simulation
130 40 Obóz turniejowy 9 Start simulation
80 1 90 Obóz turniejowy (cel) 10 Start simulation