Units Camps Name
120 30 Obóz turniejowy 0 Start simulation
50 1 40 Obóz turniejowy (cel) 1 Start simulation
60 50 Obóz turniejowy 2 Start simulation
50 50 Obóz turniejowy 3 Start simulation
60 50 Obóz turniejowy 4 Start simulation
80 20 Obóz turniejowy 5 Start simulation
120 30 Obóz turniejowy 6 Start simulation
50 50 Obóz turniejowy 7 Start simulation
120 Obóz turniejowy 8 Start simulation
80 20 Obóz turniejowy 9 Start simulation
120 Obóz turniejowy 10 Start simulation