Units Camps Name
70 1 70 Przywódca bandytów 0 Start simulation
60 40 20 Obóz kultystów (łatwy) 1 Start simulation
50 40 30 Obóz kultystów (łatwy) 2 Start simulation
50 1 50 Przywódca kultystów 3 Start simulation
60 70 Obóz kultystów (łatwy) 4 Start simulation
50 50 50 Obóz kultystów (trudny) 5 Start simulation
70 40 Obóz kultystów (łatwy) 6 Start simulation
50 40 Obóz kultystów (łatwy) 7 Start simulation
60 60 Obóz kultystów (łatwy) 8 Start simulation
40 60 Przywódca kultystów 9 Start simulation