Units Camps Name
60 1 60 Przywódca bandytów 0 Start simulation
20 20 20 Obóz kultystów (łatwy) 1 Start simulation
40 20 20 Obóz kultystów (łatwy) 2 Start simulation
60 50 Przywódca kultystów 3 Start simulation
40 40 Obóz kultystów (łatwy) 4 Start simulation
50 30 50 Obóz kultystów (trudny) 5 Start simulation
50 40 Obóz kultystów (łatwy) 6 Start simulation
40 40 Obóz kultystów (łatwy) 7 Start simulation
40 40 Obóz kultystów (łatwy) 8 Start simulation
40 40 Przywódca kultystów 9 Start simulation