Units Camps Name
75 25 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 0 Start simulation
150 25 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 1 Start simulation
75 50 1 35 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 2 Start simulation
65 65 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 3 Start simulation
55 55 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 4 Start simulation
50 25 1 1 Zajęta twierdza (przywódca) 5 Start simulation
50 50 35 50 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 6 Start simulation
100 100 50 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 7 Start simulation
1 20 70 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 8 Start simulation
1 50 50 50 Gniazdo orła (przywódca) 9 Start simulation
70 75 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 10 Start simulation
75 75 75 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 11 Start simulation
25 75 35 1 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 12 Start simulation
45 100 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 13 Start simulation
2 100 Zajęta twierdza (przywódca) 14 Start simulation
1 100 25 25 Jaskinia smilodona (przywódca) 15 Start simulation
100 125 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 16 Start simulation
30 75 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 17 Start simulation
50 50 50 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 18 Start simulation
50 50 50 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 19 Start simulation
100 100 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 20 Start simulation
50 25 125 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 21 Start simulation
1 75 25 35 1 Zajęta twierdza (przywódca) 22 Start simulation
100 40 10 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 23 Start simulation
50 60 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 24 Start simulation
50 50 2 Zajęta twierdza (przywódca) 25 Start simulation
75 25 100 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 26 Start simulation
30 25 20 50 1 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 27 Start simulation
50 75 25 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 28 Start simulation
95 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 29 Start simulation
100 1 25 25 Zagajnik łosia (przywódca) 30 Start simulation
75 1 Zajęta twierdza (przywódca) 31 Start simulation
25 25 25 50 50 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 32 Start simulation
10 50 100 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 33 Start simulation
1 50 1 1 Zajęta twierdza (przywódca) 34 Start simulation
150 1 Siedlisko mamuta (przywódca) 35 Start simulation
1 50 25 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 36 Start simulation
50 100 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 37 Start simulation
50 70 50 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 38 Start simulation
25 25 1 75 Zajęta twierdza (przywódca) 39 Start simulation
75 80 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 40 Start simulation
50 35 50 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 41 Start simulation
30 75 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 42 Start simulation
25 75 25 25 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 43 Start simulation
100 80 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 44 Start simulation
25 25 50 1 Zajęta twierdza (przywódca) 45 Start simulation
100 50 50 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 46 Start simulation
65 65 30 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 47 Start simulation
75 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 48 Start simulation
50 25 75 25 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 49 Start simulation
100 75 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 50 Start simulation
50 85 25 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 51 Start simulation
25 100 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 52 Start simulation
25 25 50 75 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 53 Start simulation
60 50 50 Jaskinia dzikich zwierząt (średni) 54 Start simulation
75 50 20 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 55 Start simulation
75 100 50 20 Zajęta twierdza (przywódca) 56 Start simulation
75 100 50 20 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 57 Start simulation
75 100 50 20 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 58 Start simulation
75 100 50 20 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 59 Start simulation
75 100 50 20 Jaskinia dzikich zwierząt (przywódca) 60 Start simulation