Units Camps Name
100 150 150 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 0 Start simulation
100 100 100 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 1 Start simulation
1 100 100 150 Jaskinia przywódcy dzikich zwierząt 2 Start simulation
150 200 50 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 3 Start simulation
150 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 4 Start simulation
100 150 150 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 5 Start simulation
100 100 150 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 6 Start simulation
200 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 7 Start simulation
100 150 100 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 8 Start simulation
150 150 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 9 Start simulation
150 100 100 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 10 Start simulation
100 200 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 11 Start simulation
100 150 50 Jaskinia dzikich zwierząt (łatwy) 12 Start simulation
100 1 200 Jaskinia przywódcy dzikich zwierząt 13 Start simulation
50 2 50 100 Jaskinia przywódcy dzikich zwierząt 14 Start simulation
100 150 Obóz kultystów (średni) 15 Start simulation
150 100 100 Obóz kultystów (średni) 16 Start simulation
1 250 1 Chatka przywódcy myśliwych 17 Start simulation
200 100 Obóz kultystów (średni) 18 Start simulation
150 150 Obóz kultystów (średni) 19 Start simulation
50 100 100 Obóz kultystów (średni) 20 Start simulation
50 100 100 100 Przywódca kultystów 21 Start simulation
150 100 100 Obóz kultystów (średni) 22 Start simulation
1 200 100 100 Przywódca kultystów 23 Start simulation
200 100 Obóz kultystów (średni) 24 Start simulation
150 200 Obóz kultystów (średni) 25 Start simulation
100 1 100 150 Zamek Złej Królowej 26 Start simulation