Units Camps Name
20 50 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 0 Start simulation
50 50 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
70 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 2 Start simulation
60 60 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 3 Start simulation
70 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 4 Start simulation
60 70 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 5 Start simulation