Units Camps Name
120 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 0 Start simulation
100 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
20 180 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 2 Start simulation
180 20 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 3 Start simulation
20 120 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 4 Start simulation
40 80 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 5 Start simulation
40 80 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 6 Start simulation