Units Camps Name
50 50 1 100 Αρχηγός ληστών 0 Start simulation
100 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
70 70 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 2 Start simulation
50 150 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 3 Start simulation
80 50 1 60 Αρχηγός ληστών 4 Start simulation
200 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 5 Start simulation
80 100 20 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 6 Start simulation
100 50 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 7 Start simulation
100 1 100 Αρχηγός ληστών 8 Start simulation
80 120 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 9 Start simulation
100 50 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 10 Start simulation
100 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 11 Start simulation