Units Camps Name
70 70 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 0 Start simulation
80 40 40 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 1 Start simulation
100 100 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 2 Start simulation
30 80 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 3 Start simulation
80 80 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 4 Start simulation
80 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 5 Start simulation
60 60 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 6 Start simulation
120 120 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 7 Start simulation
50 50 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 8 Start simulation
40 70 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 9 Start simulation
50 40 70 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 10 Start simulation
70 70 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 11 Start simulation
60 70 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 12 Start simulation
50 50 90 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 13 Start simulation
70 40 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 14 Start simulation
80 40 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 15 Start simulation
30 20 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 16 Start simulation
100 70 30 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 17 Start simulation
70 70 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 18 Start simulation
230 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 19 Start simulation
50 60 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 20 Start simulation
100 100 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 21 Start simulation
60 70 50 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 22 Start simulation
80 60 60 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 23 Start simulation
100 100 1 Στρατόπεδο ληστών (εύκολο) 24 Start simulation