Einheiten Lager Name
1 20 156 121 "Böse Koalition"-Boss 0 Simulation Starten
1 69 177 50 "Böse Koalition"-Boss 1 Simulation Starten
35 19 282 61 Wildhöhle (mittel) 2 Simulation Starten
146 88 4 12 Wildhöhle (mittel) 3 Simulation Starten
32 131 33 47 Wildhöhle (mittel) 4 Simulation Starten
64 41 261 11 Wildhöhle (mittel) 5 Simulation Starten
54 189 11 35 Wildhöhle (mittel) 6 Simulation Starten
133 69 68 122 Wildhöhle (mittel) 7 Simulation Starten
1 58 240 Dritter östlicher Eindringling 8 Simulation Starten
52 51 1 193 Dritter westlicher Eindringling 9 Simulation Starten
265 5 47 18 Wildhöhle (mittel) 10 Simulation Starten
56 14 95 234 Wildhöhle (mittel) 11 Simulation Starten
62 20 20 176 Wildhöhle (mittel) 12 Simulation Starten
68 26 7 282 Wildhöhle (mittel) 13 Simulation Starten
4 121 270 Wildhöhle (mittel) 14 Simulation Starten
19 2 167 94 Zweiter östlicher Eindringling 15 Simulation Starten
16 8 121 250 Wildhöhle (mittel) 16 Simulation Starten
141 4 16 214 Wildhöhle (mittel) 17 Simulation Starten
71 62 57 64 Wildhöhle (mittel) 18 Simulation Starten
5 384 4 6 Wildhöhle (mittel) 19 Simulation Starten
96 1 191 2 Zweiter westlicher Eindringling 20 Simulation Starten
351 2 35 8 Wildhöhle (mittel) 21 Simulation Starten
38 261 17 65 Wildhöhle (mittel) 22 Simulation Starten
89 28 24 143 Wildhöhle (mittel) 23 Simulation Starten
11 1 159 119 Erster östlicher Eindringling 24 Simulation Starten
1 266 6 25 Erster westlicher Eindringling 25 Simulation Starten
6 144 44 204 Wildhöhle (mittel) 26 Simulation Starten
102 27 100 131 "Böse Koalition"-Anführerlager 27 Simulation Starten
8 12 275 83 Wildhöhle (mittel) 28 Simulation Starten
7 10 178 187 Wildhöhle (mittel) 29 Simulation Starten
5 382 4 2 Wildhöhle (mittel) 30 Simulation Starten
20 201 27 98 Wildhöhle (mittel) 31 Simulation Starten
82 112 98 32 Wildhöhle (mittel) 32 Simulation Starten
200 Wald 33 Simulation Starten
94 239 12 47 Wildhöhle (mittel) 34 Simulation Starten
2 334 21 4 Wildhöhle (mittel) 35 Simulation Starten
2 7 15 373 Wildhöhle (mittel) 36 Simulation Starten
32 203 159 2 "Böse Koalition"-Anführerlager 37 Simulation Starten
94 6 28 161 Wildhöhle (mittel) 38 Simulation Starten
63 10 274 13 Wildhöhle (mittel) 39 Simulation Starten
37 199 14 131 "Böse Koalition"-Anführerlager 40 Simulation Starten
8 61 4 321 Wildhöhle (mittel) 41 Simulation Starten
47 40 216 80 "Böse Koalition"-Anführerlager 42 Simulation Starten
21 26 148 70 Wildhöhle (mittel) 43 Simulation Starten
26 226 88 17 Wildhöhle (mittel) 44 Simulation Starten
42 9 316 17 Wildhöhle (mittel) 45 Simulation Starten
7 150 98 114 Wildhöhle (mittel) 46 Simulation Starten
74 102 71 60 Wildhöhle (mittel) 47 Simulation Starten
57 297 2 50 Wildhöhle (mittel) 48 Simulation Starten